Profesní vzdělání je jedním ze znaků odbornosti realitního makléře
 

Nezávislá akreditovaná certifikace realitních makléřů. Seznamte se s tím, co je akreditovaná certifikace pro obor realitní makléř/ka a jak ji získat.

V poslední době se ze strany realitních makléřů objevují dva typy dotazů: jaký je význam certifikace realitních makléřů a jak se mezi sebou liší jednotlivé druhy certifikátů. Oba dotazy spolu úzce souvisí a dovolím si tedy spojit odpověď.

Certifikace obecně je proces, jehož cílem je prokázání odborné způsobilosti – v našem případě realitních makléřů.

Existují i certifikace zaměřené na způsobilost právnických osob (realitních kanceláří). Certifikace může být provedena podle standardu pro systém management kvality (jím je zejména norma ISO 9001), výsledkem je ověření nastavení systému řízení společnosti tak, aby bylo zajištěno splnění požadavků zákazníků. Dobře definované procesy od přijetí požadavku, přes jeho přezkoumání, vlastní zajištění služby až po kontrolu a vyhodnocování určitě může pomoci při výběru obchodního partnera. Co však nemůže sama o sobě systémová certifikace zajistit, je doložení odborné způsobilosti konkrétního pracovníka – realitního makléře. K tomu slouží certifikace personální.

Certifikátů vydávaných jednotlivcům existuje celá řada. Bohužel v českém jazyce nemáme žádnou formu odlišení, co se za pojmem „certifikát“ ve skutečnosti skrývá – potřebujeme znát konkrétní typ certifikátu a podmínky pro jeho vydání, včetně profilu vydávající organizace. Pojďme si jednotlivé typy certifikátů probrat.

Prvním typem certifikátů jsou osvědčení vydaná na základě absolvování kurzu, přesněji na základě otestování znalostí v kurzu získaných – často se pro tento typ používá označení certifikát prvního a druhého stupně. Stupně se mezi sebou liší rozsahem vzdělání a navazujícího přezkoušení znalostí. Tento typ certifikátu je velmi důležitým označením makléře, který úspěšně prošel vzděláním, nezahrnuje však prověření praktických dovedností.

Certifikáty vydané na základě testového ověření znalostí realitního makléře po absolvování kurzu (byť rozsáhlého) nám slouží jako doklad o dostatečném pochopení obsahu vyučovaných předmětů a schopnosti makléře znalosti interpretovat. Vhodnější pojem by tedy byl osvědčení, ale praxi již nezměníme.

Posledním typem jsou certifikáty udělované v rámci akreditovaného procesu, tzv. certifikace třetího stupně. Označení Certifikovaný realitní makléř samo o sobě nenapoví, protože tento pojem je používán i u výše zmíněné certifikace prvního a druhého stupně. Proto se v praxi začal používat pojem „ISO certifikát“, důvodem označení je využití akreditovaných postupů splňujících požadavky mezinárodní normy ISO/IEC 17024 (v českém prostředí ČSN EN ISO/IEC 17024). Jak certifikace probíhá a kdo ji poskytuje?

Poskytovatelem může být výhradně akreditovaný certifikační orgán (jejich seznam pro specializaci Certifikovaný realitní makléř najdete v seznamu na stránkách http://www.cia.cz/akreditace/certifikacni-organy/cop.aspx po zadání slova „makléř“), akreditace probíhá ze strany národního akreditačního orgánu ČIA podle výše zmíněné normy ISO/IEC 17024. Principem nezávislosti je, že certifikaci nesmí provádět subjekt, který prováděl vzdělávání.

Vlastní postup akreditované certifikace začíná prověřením vstupní kvalifikace žadatele – kombinuje požadavky na rozsah absolvovaného vzdělání a doložitelnou praxi v oboru. Dalším krokem je zkouška před komisí, složená z písemné a ústní části. Certifikační orgány předem sdělují rozsah požadavků, případně zveřejňují plná znění zkušebních otázek nebo témat. Úspěšný absolvent zkoušky obdrží certifikát na 3 roky, v dalším cyklu pak na 5 let. Během platnosti certifikátu musí vykonávat praxi a průběžně se vzdělávat, obojí certifikačnímu orgánu v rámci dozoru dokládá. Po skončení platnosti vykonává recertifikační zkoušku.

Náročnost akreditované certifikace je samozřejmě vyšší, než u certifikace prvního a druhého stupně. Na druhou stranu informace pro přípravu jsou známy předem a okruhy jsou voleny tak, aby jejich znalost byla potřebná pro praktické vykonávání činnosti realitního makléře. I z tohoto důvodu je akreditovaná certifikace možná jen v návaznosti na již vykonávanou praxi, nikoli pro nováčky v oboru.

Z výše uvedených informací vyplývá, že realitní makléř s akreditovaným certifikátem vydaným ve smyslu ISO/IEC 17024 má prokazatelnou kvalifikaci, v rámci České republiky neexistuje vyšší všeobecně uznávaný způsob doložení kvalifikace. Hodnotou pro realitní kancelář (ale i pro jednotlivce) je možnost konkrétního realitního makléře prokázat se nezávislým osobním certifikátem vůči veřejnosti, jejíž důvěru ve smysl spolupráce s realitním makléřem je třeba dlouhodobě budovat. Odkaz na důvěryhodnou instituci vydávající certifikát důvěru může posílit.

(pozn. redakce: majitelem schváleného "certifikačního schematu", kterým se musejí řídit všechny "Certifikační orgány", je Asociace realitních kanceláří České republiky)

autor: Ing. Kryštof Komanec
Vysoká škola ekonomická v Praze, Certifikační ústav VŠE Praha