V oboru pracuji již od roku 2008, uzavřel jsem více než 350 obchodních případů, pomohl jsem už stovkám klientů vyřešit otázku bydlení, ale také jsem se průběžně profesně vzdělával, úspěšně jsem absolvoval ty nejnáročnější zkoušky, jaké v ČR pro realitní makléře vůbec jsou. Jedná se především o Certifikát dle mezinárodní normy ISO 17024, a nově také státem dozorovanou zkoušku "Realitní zprostředkovatel" dle normy NSK 66-042-M. Co to pro Vás znamená? Jednáte s realitním makléřem, který patří do úzkého okruhu odborníků.


Profesionálního realitního makléře poznáte také podle odbornosti, kterou je schopný kdykoliv doložit.  Zkouška odborné způsobilosti "Realitní zprostředkovatel" je v tuto chvíli nejhodnotnější a zákonem dozorovaná kvalifikace. Zkouška probíhá podle pravidel Národní soustavy kvalifikací (NSK): 66-042-M (Realitní zprostředkovatel) a podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů. 

Jedná se o aktualizovanou zkoušku, která se dříve jmenovala Obchodník s realitami. S přesunem realitní činnosti mezi vázané živnosti je Osvědčení o získání profesní kvalifikace Realitní zprostředkovatel jednou z možností, jak prokázat potřebnou kvalifikaci.    
                                                                                    
 další informace


V České republice je přibližně 18.000 realitních makléřů a zprostředkovatelů, ale pouze cca 200 z nich vlastní tento významný dokument.

Obor "realitní makléř" zastupuje velké množství realitních makléřů a realitních kanceláří s různou odbornou úrovní. Vliv růstu konkurenčního prostředí nutí tyto zainteresované skupiny k zamyšlení, jak se zviditelnit a poskytnout klientovi služby na vysoké – více než standardní - odborné úrovni.

Certifikační orgán VŠE Praha nabízí akreditovaný obor certifikace realitních makléřů podle mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17024 – certifikovaný realitní makléř. Certifikace je nabízena právě těm, kteří mají potřebu dokázat, že patří ke špičce v oboru.   
 
                                                                                     
další informace


 Kurz je určen zájemcům o obchodování s nemovitostmi. Sumarizuje základní potřebné znalosti a dovednosti k výkonu činnosti  realitního makléře. V odborném studiu je probírána problematika právní, problematika katastru nemovitostí, převody  družstevních bytů, specifika státních bytů, specifika obchodování s pozemky, specifika obchodování s velkými objekty,  technické zabezpečení převodů nemovitostí, provize, daňová problematika a praxe obchodování s nemovitostmi. Účastníci  studia obdrží vzory smluv používaných v realitní praxi, které lze ihned použít při obchodování a činnosti realitní kanceláře.

 Kurz „Realitní makléř“ je akreditován MŠMT (č.j.40682/11-24/1007). Úspěšní absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci s  celostátní platností.

 Vstupním předpokladem účastníka rekvalifikace je ukončené střední vzdělání , nebo ukončené vyšší odborné vzdělání   ( dle  zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů), dosažení 18 let, bezúhonnost.Výuka je zakončena  závěrečnými zkouškami - písemnými testy vycházející z teoretické části kurzu.


 Kvalitní fotografie pořízené moderními technologiemi jsou základem pro vytvoření skvělé prezentace nemovitosti.

 Abych dokázal garantovat vysokou a komplexní úroveň služby v oblasti prezentace, absolvoval jsem, pod vedením profesionálů  ze společnosti Videsign z Hradce Králové, intenzivní fotografický kurz - Focení nemovitostí pro prodej.