Investoval jsem do  profesního vzdělání. Zkušenosti a získané vědomosti samozřejmě zhodnotím u prodeje i vaší nemovitosti
                                                                  

   

V České republice je přibližně 18.000 realitních makléřů a zprostředkovatelů, ale pouze cca 200 z nich vlastní tento významný dokument.

Obor "realitní makléř" zastupuje velké množství realitních makléřů a realitních kanceláří s různou odbornou úrovní. Vliv růstu konkurenčního prostředí nutí tyto zainteresované skupiny k zamyšlení, jak se zviditelnit a poskytnout klientovi služby na vysoké – více než standardní - odborné úrovni.

Certifikační orgán VŠE Praha nabízí akreditovaný obor certifikace realitních makléřů podle mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17024 – certifikovaný realitní makléř. Certifikace je nabízena právě těm, kteří mají potřebu dokázat, že patří ke špičce v oboru.     
                                                                                     
další informace


 Kurz je určen zájemcům o obchodování s nemovitostmi. Sumarizuje základní potřebné znalosti a dovednosti k výkonu činnosti  realitního makléře. V odborném studiu je probírána problematika právní, problematika katastru nemovitostí, převody  družstevních bytů, specifika státních bytů, specifika obchodování s pozemky, specifika obchodování s velkými objekty,  technické zabezpečení převodů nemovitostí, provize, daňová problematika a praxe obchodování s nemovitostmi. Účastníci  studia obdrží vzory smluv používaných v realitní praxi, které lze ihned použít při obchodování a činnosti realitní kanceláře.

 Kurz „Realitní makléř“ je akreditován MŠMT (č.j.40682/11-24/1007). Úspěšní absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci s  celostátní platností.

 Vstupním předpokladem účastníka rekvalifikace je ukončené střední vzdělání , nebo ukončené vyšší odborné vzdělání   ( dle  zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů), dosažení 18 let, bezúhonnost.Výuka je zakončena  závěrečnými zkouškami - písemnými testy vycházející z teoretické části kurzu.


 Kvalitní fotografie pořízené moderními technologiemi jsou základem pro vytvoření skvělé prezentace nemovitosti.

 Abych dokázal garantovat vysokou a komplexní úroveň služby v oblasti prezentace, absolvoval jsem, pod vedením profesionálů  ze společnosti Videsign z Hradce Králové, intenzivní fotografický kurz - Focení nemovitostí pro prodej.