Bezpečí renomované advokátní úschovy je jedním ze základním prvků úspěšného obchodu.
                                                                    

 

Při prodeji nemovitosti využívám advokátní úschovu finančních prostředků u renomované advokátní kanceláře. Již několik let  spolupracuji s významnou advokántí kanceláři Podroužek, Moník, Petera & partneři (Hradec Králové)

 

Advokátní kancelář Podroužek, Moník, Petera & partneři, advokátní kancelář s.r.o. je dynamická a rychle se rozvíjející kancelář poskytující právní služby českým i zahraničním subjektům ve všech hlavních oblastech práva, a to v českém i v anglickém jazyce. Advokátní kancelář Podroužek & Moník navázala na dlouholeté působení svých zakladatelů a spolupracujících advokátů na trhu právních služeb a od roku 2012 nabízí služby svým klientům jako společnost s ručením omezeným.Právníci advokátní kanceláře Podroužek & Moník získali během své právní praxe rozsáhlé zkušenosti při působení v nejvýznamnějších českých i mezinárodních právních firmách, díky nimž jsou nyní schopni nabídnout služby na úrovni standardu předních advokátních kanceláří, ale při zachování osobního přístupu a za daleko příznivějších komerčních podmínek.Díky flexibilnímu týmu specializovaných právníků a spolupracujících odborníků z jiných oblastí je možné zajistit poskytnutí právního poradenství téměř ve všech oblastech práva na vysoké odborné úrovni a přizpůsobit naše služby individuálním potřebám jednotlivých klientů. Advokátní kancelář Podroužek & Moník také úzce spolupracuje se společností zajišťující činnost insolvenčních správců a disponuje specializovaným týmem na oblast insolvenčního práva. Odborným garantem této oblasti je JUDr. Kamil Podroužek, který složil zkoušku insolvenčního správce i zvláštní zkoušku insolvenčních správců, což ho opravňuje k výkonu této funkce i v řízeních s velkými podniky a finančními institucemi, které vyžadují zvláštní odbornou specializaci.